Tag Archives: Statistik

Registreringsstatistik februari 2019

  Året har fått en bra start. På mc-sidan har säsongen inte öppnat så här starkt på de senaste 8 åren. Jämfört med föregående år har antalet – med små tal givetvis – ökat med 14%. Jämfört med startsiffran 2017 är ökningen 36%. Hela denna ökning kan dessutom tillskrivas februari månad med en ökning på… Läs mer

MC Mässan 2019

Tack! MC Mässan 2019 är slut och vi ser nu fram emot en härlig säsong på två hjul. Mässan besöktes av drygt 36 000 personer under tre dagar.  

Registreringsstatistik december 2018

Vid en första blick ser statistiken över registrerade motorcyklar ut att vara negativ 2018 jämfört med 2017. Men som förklaras nedan* kan skillnaden förklaras med regelförändringar snarare än försäljning. I praktiken ligger antalet nyregistrerade MC stabilt eller till och med något över de facto siffrorna för 2017. Samma statistiska ”fel” gäller för mopeder då en… Läs mer

Registreringsstatistik november 2018

Antalet registrerade mopeder kommer i år att slå ett rekord i antalet nyregistrerade fordon. Utöver att elfordonspremien gjort sitt till ser vi sakta och säkert en trend skönjas där mopeden blir ett allt tydligare transport- och pendlingsfordon för nya användargruppen. Mopeden har ju traditionellt varit ett fordon för tonåringar men det verkar allt mer som… Läs mer

Registreringsstatistik september 2018

  Antalet registrerade tvåhjulingar ser ut att slå rekord 2018. Aldrig förr har det registrerat så stort antal mopeder och det före säsongen är slut. Medan antalet nyregistreringar ligger stabilt kring de föregående årens siffror vid denna tiden på året går antalet mopeder från klarhet till klarhet. Uppgången kommer med all säkerhet kunna förklaras av… Läs mer

Registreringsstatistik augusti 2018

Antalet registrerade Motorcyklar fortsätter ligga stabilt jämfört med de senaste åren för perioden fram till och med augusti. Jämfört med 2017 ser nedan statistik ut som om branschen tappat rejält, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 gjort att många MC registrerades 2016 men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017… Läs mer

Registreringsstatistik juli 2018

Under året till och med juli har 522 fler MC nyregistrerats jämfört med samma period 2017. Samtidigt har antalet registrerade mopeder ökat än mer. Med 867 fler nyregistrerade 2018 jämfört med samma period 2017 har branschen ökat nyregistreringarna med 10%. I övriga fordonskategorier fortsätter köparna gå från ATV-segmentet till traktorregistrerade fyrhjulingar. Mopedbilarnas kräftgång ser ut… Läs mer

Registreringsstatistik juni 2018

Motorcykelbranschen går fortfarande sakta men säkert starkt framåt. Antalet nyregistrerade MC fortsätter ligga över föregående år med 284 st. Antalet registrerade mopeder ser i en första blick ha gått ner med 5% det första halvåret 2018 jämfört med föregående år, men samtidigt har det registrerats 175 fler under juni 2018 jämfört med juni 2017. En… Läs mer

Registreringsstatistik maj 2018

Vi kan nu när våren övergår till sommar se ett försiktigt positiv trend hos både motorcyklar som mopeder jämfört med samma period 2017. Maj 2018 visar en nyregistrering på samma nivå som april och sammantaget för perioden till och med maj ligger både MC- och mopedregistreringarna något över motsvarande period 2017. Om vädret var uselt… Läs mer

Registreringsstatistik april 2018

Mars månad var en tung månad för tvåhjulingar och terrängfordonen. Men trots en fortsatt dålig vår ser det ut som om marknaden tagit igen det mesta av den tappade terrängen redan nu i april. – Återhämtningen är naturligtvis mycket tillfredsställande för branschen men också något förvånande då många trodde att vändningen skulle komma först i… Läs mer