Väntad start på antalet nyregistrerade tvåhjulingar

Registreringsstatistik januari 2022

Januari är ju av förklarliga skäl en lågsäsongsmånad för nyregistrerade mopeder och motorcyklar.

Antalet nyregistrerade motorcyklar följer i stort sett snittantalet för januari månader de senaste åren. Med tanke på att övergången från Euro 4 till Euro 5 slog igenom i januari förra året är siffrorna över registrerade MC därför väntade.

För mopeder är fluktrationen större men här slår just regelskiftet igenom än tydligare. Eventuella analyser av hur säsongsstarten ser ut att arta sig får därför vänta tills i mars 2022.

22-01 Nyregistreringar till och med januari 2022 »

Läs mer på sidan om statistik »

mcbranschen.se