Körkort för motorcyklar

Det är lite snårigt med alla regler för framförallt yngre som vill köra mc. Här försöker vi ge dig en överblick när det kommer till det eftertraktade körkortet för motorcykel.


Regelverket

Vi börjar med att kika på de tre olika klasserna för motorcyklar.

Det finns tre olika körkortsbehörigheter för tvåhjuliga motorcyklar: lätt motorcykel (A1), mellanstor motorcykel (A2) och tung motorcykel (A)

A1 – Lätt motorcykel

Med ett körkort med behörigheten A1 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en slagvolym på högst 125 kubikcentimeter (kallas ofta för “125:a”), en effekt på högst 11 kilowatt samt att förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten inte är över 0,1 kW/kg.

För att få ett A1-körkort krävs det att

1. Du har ett körkortstillstånd.

2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

3. Du har fyllt 16 år.

4. Du har en giltigt riskutbildning.

5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

För att få övningsköra med lätt motorcykel ska du ha ett körkortstillstånd och du ska ha fyllt 15 år och 9 månader.

A2 – Mellanstor motorcykel

Med körkortsbehörigheten A2 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en nettoeffekt på högst 35 kilowatt (kW) och förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten inte är över 0,2 kW/kg.

För att få ett A2-körkort krävs det att:

1. Du har ett körkortstillstånd.

2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

3. Du har fyllt 18 år.

4. Du har en giltig riskutbildning, eller har körkort för A1 (om du tog det efter den 1 november 2009).

5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Har du redan tagit ett körkort för A1 behöver du bara göra ett körprov.

6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

För att få övningsköra med mellanstor motorcykel ska du ha ett körkortstillstånd och du ska ha fyllt 17 år och 6 månader.

A – Tung motorcykel

Med ett körkort med behörigheten A får du köra alla två- och tre hjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.

För att få ett A-körkort krävs det att:

1. Du har ett körkortstillstånd.

2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

3. Du har fyllt 24 år (20 år om du haft körkort för A2 i minst två år).

4. Du har en giltig riskutbildning, eller har körkort för A1 eller A2 (om du tog det efter den 1 november 2009).

5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Har du redan tagit ett körkort för A1 eller A2 behöver du bara göra ett körprov.

6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

För att övningsköra tvåhjulig motorcykel för behörighet A måste du uppfylla något av följande ålderskrav:

  • Du ska ha fyllt 23 år.
  • Du ska ha fyllt 19 år och 6 månader och ha haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och 6 månader.
  • Du ska ha fyllt 17 år och 6 månader. Då kan du endast övningsköra i trafikskola.

För att övningsköra trehjulig motorcykel för behörighet A ska du ha fyllt 20 år.

Övningsköra privat

Om du ska övningsköra privat måste du ha en handledare. Handledaren ska antingen följa med som passagerare eller själv köra en egen motorcykel. Om handledaren kör själv, får denne bara övningsköra med en elev i taget.

När ni övningskör måste handledaren ha med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara väl synlig bakifrån, den kan till exempel fästas på ryggen.

Det är handledaren som är ansvarig och räknas som förare vid övningskörningen.

mcbranschen.se