EU-regler utrustning

Idag är det enda kravet, i Sverige, att du som motorcyklist måste bära en godkänd hjälm medan du kan välja att bära vilket kläder, handskar, skor som helst. Det finns inga myndighetskrav på motorcyklisten att denna skall bära en godkänd skyddsutrustning i övrigt. Med det sagt bör du alltid ha godkänd utrustning på dig när du kör tvåhjuling. Alltid


CE-märkning

En CE-certifiering innebär att produkten har testat av ett ackrediterat laboratorium mot en publicerad standard för en specifik produktgrupp. Som exempelvis ”Motorcyklistens handskar”. Finns det ingen publicerad standard för en specifik produktgrupp kan produkten CE-certifieras mot PPE-förordningens grunddokument.

I en certifieringsprocess upprättas en teknisk fil för varje enskild produkt. Denna innehåller en fullständig beskrivning av produkten, specificering av material och ursprung, specificering av sömkonstruktion om en sådan förekommer, rutiner för produktionskontroll, viken märkning produkten har och den information som delges användaren som köper produkten.

Mekanisk prövning förekommer beroende på produktgrupp. Exempelvis anslagstest av produkter med angivet slagskydd, rivstyrka på material, mekaniska nötningstester av materialet och
Styrkan på sömkonstruktioner mm..

Samtliga material i produkterna testas också för att säkerställa att det inte finns några kemiska substanser eller avfälling av material som kan påverka användaren eller miljön.

Tillverkaren/distributören behöver i sig inte publicera CE-certifikatet men är skyldig att upprätta ett s.k. ”EU declaration of conformity” vilket skall finnas tillgänglig tillsammans med produkten eller publiceras på en hemsidan eller motsvarande. Detta för att tillsyningsmyndigheter ska ha möjligheter att identifiera produkten och veta vilket laboratorier som ska kontaktas för att få mer uppgifter om produkten.

Standarder

Följande standarder för motorcyklistens personliga skyddsutrustning finns eller ;

EN 1621-1 ”Motorcyklistens slagskydd för axlar, armbågar, höft och knän”
EN 1621-2 ”Motorcyklistens ryggskydd”
EN 1621-3 ”Motorcyklistens bröstskydd”
EN 1621-4 ”Motorcyklistens airbag skydd”
EN 13595 ” Motorcyklistens handskar”
EN 13634 ”Motorcyklistens skor”
EN 14021 ”Skydd för stensprut (MX)”
EN 17092 ”Motorcyklistens plagg”

En produkt som har CE-märkts klarar alla minimikrav som ställs på den specifika produktgruppen.

Prata med din mc-handlare

Vi rekommenderar att du vänder dig till en handlare för att fråga om råd och prova dig fram till säkerhetsutrstning som inte bara passar dig utan naturligtvis uppfyller alla myndighetskrav.

Att köpa via webben kan vara vanskligt, eftersom du inte vet exakt hur utrustningen kommer att passa. Var också uppmärksam på att ursprungsland och varumärke inte alltid är vad webbplatsen påstår. Det finns allt för många exempel på att säkerhetsutrustning köpt på nätet inte uppfyller kraven.

mcbranschen.se