Regelverk för mopeder

Näst efter att bygga kärnkraftverk och internationella handelsavtal känns det som om lagar och regler för att köra moped och motorcykel kommer snart efter. MC-branschen arbetar för att minska regelverket, men tills dess är det bra att känna till regelverket.


Moped klass 1

Också populärt kallad för EU-moped eller EU-moppe.

Moped klass 1 är en EU-godkänd moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim och som har

a. två hjul samt..

..om den drivs av en motor som bygger på inre förbränning har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller

..om den drivs av en elektrisk motor har en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.

b. Tre eller fyra hjul samt..

..om den drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter.

..om den drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller

..om den drivs av en elektrisk motor har en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.

Registrering

En moped klass 1 måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak av samma typ som används på motorcyklar. EU mopeden klass I är skattebefriad.

Trafikförsäkring

En klass 1 moped måste vara trafikförsäkrad.

Moped klass II

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt.

Definitionen av moped klass II beror på hur fort den går att köra och vilken effekt dess motor har. Går den fortare än 25 km/timmen eller har en högre motoreffekt än 1 kW är den att anse som en moped klass I. För en mer detaljerad beskrivning för moped klass I och II, se SFS 2001:559 om moped.

En moped klass II ska inte registreras, den saknar därför registreringsskylt. Mopeden är antingen typgodkänd enligt EU-gemensamma regler eller har godkänts vid en mopedbesiktning.

En typgodkänd moped har en skylt och ett intyg (CoC-dokument) som visar att den omfattas av ett giltigt godkännande. En moped som har godkänts vid en mopedbesiktning ska ha en beteckning som är unik för fordonet.

Från 1 januari 2016 tillåts en ny typ av moped klass II. Den ska ha trampor och en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 watt. Motorn får endast ge ett krafttillskott upp till och med 25 km i timmen. Det räcker med cykelhjälm för att få köra just den här mopedtypen. Den här typen av moped är inte en cykel även om den kan se ut som en.

En moped som har godkänts enligt äldre svenska bestämmelser (typintyg före 17 juni 2003) tillhör även den moped klass II (s.k. 30-moppe).

Trafikregler moped klass II

Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du ska därför köra din tvåhjuliga moped klass II på cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står “ej moped”.

Trehjuliga mopeder klass II får köras på en cykelbana med lite trafik och tillräcklig bredd om särskild försiktighet iakttas.

För att köra moped klass II ska du ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped (har du fyllt 15 år innan 1 oktober 2009 behöver du inte ha förarbevis).

Krav på hjälm

Du måste ha en godkänd skyddshjälm när du kör moped.

Det finns vissa undantag, till exempel den som färdas med en tvåhjulig moped klass II som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Det är tillräckligt att använda cykelhjälm när du kör en sådan moped.

Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om du istället använder bilbälte.

Krav på moped klass II:

Körkortskrav: Körkort, traktorkort, eller förarbevis för moped klass II. Om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 krävs ingen särskild behörighet.

Registreringsskylt: Nej

Kontrollbesiktning: Nej

Fordonsskatt: Nej

Trafikförsäkring: Ja

Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 25 km/timmen.

Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross och bilbälte används.

Passagerare: Om det finns avsedd plats.

Köra på cykelbana: Ja, om det finns. Ett undantag är om vägmärket för cykelbanan har tilläggstavlan “Ej moped”. Då får moped klass II inte köras där.

Är din moped en klass II-moped?

Om du har en äldre klass II-moped med ett nationellt typintyg klass I, kan du förvissa dig om att det är en klass II-moped på följande sätt:

Kontrollera att typintyget visar korrekt identifieringsnummer (chassinummer) och att det finns ett ordningsnummer eller en typkod i formen ASBXXXX (riktigt gamla mopeder: VoV XXXX).

Kontrollera att typkoden även finns på mopeden, som ska vara utrustad med en typbricka som visar denna typkod ASBXXXX (samma som den på typintyget).

mcbranschen.se