MC Branschen

De ledande leverantörerna på den svenska moped- och motorcykelmarknaden är medlemmar i Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund (McRF).

Det ger vår organisation en styrkeposition som vi använder på ett effektivt och samtidigt ansvarsfullt sätt. Vi ger våra medlemmar service, bevakar viktiga branschfrågor och har löpande kontakter med myndigheter och politiker.


MC branschens verksamhet

Målet är att alla medlemmar ska ha stor nytta av McRF i sin dagliga verksamhet, samtidigt som vi arbetar för att skapa en positiv utveckling för branschen i stort.

Kärnan i McRF:s verksamhet är att sprida kunskap och information. Det kan handla om utvecklingen på marknaden, nya trender och affärsmöjligheter eller frågor kring lagar, säkerhet och miljö. Det är vår övertygelse att vi blir starkare tillsammans.

McRF arrangerar Sveriges största MC-arrangemang MC Mässan i januari varje år (utom 2021 pga. Covid-19).

MC Branschen arrangerar och Sveriges i särklass största provkörningsevent, Start2Ride, som äger vanligtvis rum i maj och juni.

Statistik

En kärnuppgift för MC Branschen är att leverera relevant och korrekt statistik över i första nyregistrerade mopeder och motorcyklar.

Arbetet innefattar också annan viktig statistik om utsläpp, olyckor och andra områden som är viktiga underlag för beslutsfattare i till exempel riksdag och regering.

Medlemsföretag

MC branschen, eller Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund – oftast kallad McRF – är ett förbund för importörer/distributörer av motorcyklar, mopeder och tillbehör. Läs mer hos medlemsföretag och varumärken här:

Sveriges mc-handlare

Det finns över 200 moped-, mc- och tillbehörshandlare i Sverige. För att inte tala om många fler service- och verkstadsanläggningar.

I de allra flesta fall är din lokala MC-handlare just ett lokalt företag som levererar och servar flera olika märken. Hitta din lokala handlar här:

MC Branschens styrelse

Styrelsen för Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund väljs på den årliga Årsstämman där samtliga medlemsföretag har varsin röst. årsstämman brukar av tradition genomföras i slutet av april varje år.

Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande samt sju till nio ordinarie ledamöter

MC Branschens kansli

Det dagliga arbetet för att främja moped- och motorcykelåkandet i Sverige leds av McRF kansli och dess VD.

Verkställande direktör

VD sedan 2018 är Niklas Kristoffersson.

Kontakt

info@mcrf.se

mcbranschen.se