Verkstadsbesöket

En motorcykel eller moped är ett fordon med väldigt många delar som satts ihop för att åstadkomma en maskin perfekt att köra på. Men delar slits eller kan gå sönder. en tvåhjuling behöver regelbundet servas och ibland lagas. Här följer ett antal viktiga tips inför ditt verkstadsbesök.


Lagar och regler vid verkstadsbesöket

När du använder dig av tjänster, service och reparationer hos en mc-handlare eller serviceverkstad är det den så kallade Konsumenttjänstlagen som gäller när det kommer till rättigheter och skyldigheter för både dig som konsument såväl som verkstaden.

En bra och seriös mc-verkstad arbetar med tydliga reperationsvillkor och följer givetvis Allmänna reklamationsnämndens beslut om ni inte skulle vara överens.

Men ett viktigt råd är att vara noggrann i din kommunikation med verkstaden för att undvika överraskningar och eventuella tvister efteråt. Många tvister uppstår helt enkelt på grund av kommunikationsmissar. Är du till exempel ny som ägare av en motorcykel finns det ju risk för att du inte förstår alla begrepp serviceverkstaden använder sig av. Tveka inte att fråga!

Skriftlig bekräftelse på reparationsuppdraget

Du skall alltid be om en skriftlig bekräftelse på reparationsuppdraget. Denna ska relativt detaljerat beskriva och innehålla det ni kommit överens om. Serviceverkstaden vet inte alltid vad som kan vara fel på din hoj utan behöver först göra en noggrann felsökning.

Priset för undersökningen brukar vara fast, men eftersom ni inte vet vad felet är kan priset för själva reparationen inte fastställas direkt. Var då noggrann med att du ska få veta reparationspriset innan verkstaden sätter igång. Ni kan också komma överens om ett tak för reparationen så att verkstaden kan inleda arbetet men din kostnad ska då inte överstiga det ni kommit överens om.

Prisuppgift

Du ska ha en skriftlig bekräftelse på det uppskattade pris. På alla jobb som överstiger 1 000 kr ska du få en ungefärlig prisuppgift. Skulle det visa sig att kostnaden överstiger denna uppgift med 15 %, så måste verkstaden kontrollera med dig innan man fortsätter arbetet, det är därför viktigt att du, när du lämnar in fordonet, talar om var man kan nå dig per telefon. Det kan också vara så att man upptäcker andra fel som behöver åtgärdas och som är lika bra att göra samtidigt.

Återigen; en bra och tydlig kommunikation med skriftliga bekräftelser är ett bra sätt att undvika kommande diskussioner och eventuella tvister.

Kom på avtalad tid

En modern verkstad planerar sina uppdrag i detalj så att de kan uppfylla de löften om tid för reparationen eller servicen. För att undvika förseningar, för dig såväl som alla andra kunder, är det viktigt att du kommer till verkstaden vid den tid ni har kommit överens om. Skulle du få problem så ring alltid verkstaden direkt.

Lyssna på teknikerns råd

En bra och seriös verkstad vet att en kundrelation inte handlar om ett besök, en service. Alla vill naturligtvis att du ska vara en nöjd kund och vilja komma tillbaka igen. En seriös verkstad har i sina reperationsvillkor till och med skrivit ner vikten av att ge korrekta råd till kunden.

Det kan handla om att avråda kunden om kostnaden för reparation överstiger fordonets halva marknadsvärde, eller om arbetet inte kan antas vara till någon verklig nytta för kunden.

När skall jobbet vara klart?

Redan när du lämnar in fordonet så ska du få en uppgift om när fordonet ska vara klart. Problem kan uppstå under arbetets gång, därför är det viktigt att det går att nå dig.

Betalning

Normalt ska du betala för reparationen i samband med att fordonet hämtas ut från verkstaden. Vill du betala på något annat sätt så måste du komma överens med verkstaden om detta när du lämnar in fordonet. Många verkstäder erbjuder idag flera betalningsalternativ. Se därför till att göra upp om betalningen i samband med inlämnandet.

Garantier

Många verkstäder lämnar garanti på 12 månader eller 1 000 mil (det som först inträffar), på delarna och det utförda arbetet. På vissa delar kan det vara kortare garantitid (kan t.ex. gälla begagnade delar), men i så fall ska du bli upplyst om detta i samband med beställningen av arbetet.

Garantin följer inte med fordonet

Skulle du sälja ditt fordon inom 12 månader så är det viktigt att veta att garantin på verkstadsjobbet oftast inte följer med fordonet utan gäller bara dig som ägare.

Reklamation

Reparationen och/eller service ska vara fackmässigt utförd.

Är du inte nöjd med det arbete som verkstaden gjort så ska du alltid börja med att vända dig till den verkstad som gjort reparationen. Detta bör ske så snart som möjligt. Du kan alltså inte gå till en annan verkstad för att få ett garantijobb gjort om du inte kommit överens med den verkstad som utfört reparationen.

Verkstaden har rätt att försöka avhjälpa felet. Först om
detta misslyckas eller verkstaden nekar att avhjälpa, kan du gå vidare och göra andra påföljder gällande. Verkstaden har, beroende på felets art, åtminstone två försök på sig att avhjälpa felet.

Verkstaden är skyldig att ersätta konsumenten för skada som hon eller han drabbas av till följd av fel i verkstadsarbetet.
Det kan t ex vara ersättning för merkostnad för hyrbil,
resor till och från verkstaden till följd av felet och förlorad arbetsinkomst till följd av felet. Du måste alltid i möjligaste mån begränsa din skada och du har endast rätt till skälig ersättning för nödvändiga merkostnader till följd av felet.

mcbranschen.se