Det finstilta vid mc-köp

Som vi skriver på många platser så uppmanar vi dig att vara mycket noggrann med att gå igenom alla så kallade papper – ”det finstilta” innan du köper en motorcykel. Det gäller både nya som begagnade hojar. Här kommer en hel lagteknisk text som kan vara bra att ha med dig inför och under ditt köp. Som vanligt när det är juridik inblandat blir texten som nedan lite komplicerad och byråkratiskt, men..


Köpeavtalet

Frågor du bör ställa dig innan du skriver på köpeavtalet.

Av erfarenhet vet vi att många som skall byta eller köpa fordon är så köpsugna att de inte är tillräckligt observanta eller tar reda på vad man bör tänka på innan köpet. Ha is i magen och ta det lugnt, det lönar sig i längden. Här är ett antal frågor du bör ställa dig själv innan du skriver på köpeavtalet för det fordon du valt.

Sveriges Motorcykelhandlares riksförbund har sammanställt några vanliga frågor med svar på just köpeavtalet som vi rekommenderar dig att kika närmare på:

1. Är säljaren ett företag eller en privatperson?

Om du köper fordonet av en privatperson tänk på att köpet inte omfattas av konsumentköplagen och du har därför ett dåligt skyddsnät. Vid privatköp gäller i stället köplagen vilket innebär att säljaren inte ansvarar för fel som han inte kände till och som köparen vid en noggrann undersökning borde upptäckt vid köpet. Dessutom kan köparen vid privatköp inte vända sig till ARN utan är hänvisad till domstolsprövning med alla de kostnader och risker detta medför.

Väljer du att köpa fordon av en handlare har du ett bättre rättsligt skydd och du omfattas av konsumentköplagen.

2. Har jag kommit överens med säljaren om priset och vad som ingår?

Nöj dig aldrig med muntliga löften, utan se alltid till att du har fått alla överenskommelser skriftligt på papper så att du kan läsa igenom dem i lugn och ro. Var kritisk och ställ krav. Vid privatköp bör du se till att få alla villkor nedskrivna på papper (köpekontrakt) tillsammans med kvittot.

3. Har säljaren visat mig en garantisedel och gett mig klara besked om vilka garantier som lämnas samt vad de innebär?

Kom ihåg att det som ni kommer överens om skall alltid finnas med i köpekontraktet. Du ska se till att du får en garantisedel som berättar om garantins omfattning och giltighetstid. Får du ingen garanti hos en bilförsäljare så gäller Konsumentköplagen. Vid privatköp är du utan samma skyddsnät.

5. Har säljaren gett mig tillräcklig information om fordonets kondition och en ordentligt ifylld varudeklaration?

När du tittar på ett begagnat fordon hos en Mc-handlare så bör det alltid finnas en varudeklaration som visar att fordonet är genomgånget och beskriver dess skick.

6. Har säljaren gått igenom serviceboken med mig?

Serviceboken till ett fordon är en form av “värdehandling”. Serviceboken ska vara stämplad och mätarställning ska vara ifylld vid varje gjord service. Om fordonet är ett nyare begagnat så kan det finnas vissa nygarantier kvar och för att dessa ska gälla måste service vara gjord på auktoriserad verkstad. Är fordonet lite äldre så är det ändå viktigt att se hur det har skötts av tidigare ägare.

Är du osäker på servicebokens “äkthet” så kan du ringa den/de verkstäder som gjort servicen och fråga. Det förekommer tyvärr “oäkta” serviceböcker särskilt gällande direktimporterade mc.

7. Har säljaren gett mig klara besked om vilka rättigheter jag har och hur jag skall agera om jag efter ett tag upptäcker fel på fordonet eller är missnöjd?

Om garanti inte lämnats svarar säljföretaget för fel enligt konsumentköplagens regler. Enligt lagen föreligger ett fel om fordonet avviker från vad konsumenten haft fog att förvänta sig. Detta innebär förenklat att säljföretaget endast svarar för fel som kan anses onormala för fordonet ifråga med hänsyn till dess ålder och körsträcka. Vidare ska felet ha funnits vid leveransen. Säljföretaget är dock aldrig ansvarigt för fel som antecknats på varudeklarationen eller som köparen på annat sätt informerats om vid köpet.

Fel som upptäcks inom 6 månader efter köpet anses dock ha funnits vid leveransen om inte säljföretaget kan visa motsatsen eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta innebär att om säljföretaget genom en varudeklaration eller testprotokoll kan visa att ett fel inte fanns vid köpet så går företaget fritt från ansvar. Vidare innebär det att felets art kan vara sådant att det framstår som klart att det inte fanns vid köpet.

Om det står klart att ett fel uppkommit efter leveransen svarar säljföretaget för detta endast om felet täcks av en garanti. Säljföretaget kan undgå garantiansvar om det kan visa att köparen själv förorsakat felet.

Om du anser att säljföretaget bör svara för felet ska du snarast möjligt reklamera felet till företaget dock senast inom 2 månader efter det du upptäckt felet. Tänk på att du inte får åtgärda felet innan reklamation, undantag görs dock för akuta fel som inträffar på tid när säljföretaget inte går att nå.

Återtagandeförbehåll

Kolla Transportstyrelsens trafikregister så att motorcykeln tillhör säljaren och om den är av- eller påställd. Tidigare ägare kan också svara på frågor om motorcykeln. Vid försäljning på kredit är det vanligt med äganderätts- eller återtagandeförbehåll. Det innebär att säljaren har rätt att återta motorcykeln om lånet inte betalas i rätt tid.

Finansbolaget äger motorcykeln tills den är slutbetald och den kan inte säljas vidare utan finansbolagets medgivande. Om den ändå säljs vidare, gäller återtagandeförbehållet även mot den nye köparen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att motorcykeln inte är belastad med en restskuld. Vid kreditköp där betalningar återstår finns en risk att du kan få lämna tillbaka hojen eller betala den en gång till. För att undvika detta kommer några råd.

Kontrollera med Vägtrafikregistret. Alla fordon som sålts med äganderättsförbehåll efter 1 oktober 2001 finns registrerade där. De kan också lämna uppgifter om tidigare ägare. Be alltid att få se kvitto på full betalning och eventuella lånehandlingar.

Kontrollera med motorcykelns föregående ägare. Är motorcykeln helt betald finns ingen skuld. Togs ett mc-lån med förbehåll i samband med köpet så kan handlaren tala om det. Kolla med de stora finansbolagen som marknadsför MC-lån. De uppger om det finns en skuld men inte summans storlek. Finns en skuld med återtagandeförbehåll, betala den först och ge säljaren det som överstiger skulden.

Som köpare har du ett ansvar att ta reda på vem som äger det fordon du ska köpa. Eftersom uppgifterna finns i Vägtrafikregistret är det svårt att hävda att man handlat i god tro. Man kan aldrig friskriva sig från tidigare återtagandeförbehåll genom ett avtal, inte heller genom ett köpekontrakt. I Vägtrafikregistret finns även uppgifter om andra skulder på fordonet.

Fel på MC:n

Vad ska jag göra om det uppstår fel på fordonet efter köpet?

Om garanti inte lämnats svarar säljföretaget för fel enligt konsumentköplagens regler. Enligt lagen föreligger ett fel om fordonet avviker från vad konsumenten haft fog att förvänta sig. Detta innebär förenklat att säljföretaget endast svarar för fel som kan anses onormala för fordonet ifråga med hänsyn till dess ålder och körstäcka. Vidare ska felet ha funnits vid leveransen. Säljföretaget är dock aldrig ansvarigt för fel som antecknats på varudeklarationen eller som köparen på annat sätt informerats om vid köpet.

Fel som upptäcks inom 6 månader efter köpet anses dock ha funnits vid leveransen om inte säljföretaget kan visa motsatsen eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta innebär att om säljföretaget genom en varudeklaration eller testprotokoll kan visa att ett fel inte fanns vid köpet så går företaget fritt från ansvar. Vidare innebär det att felets art kan vara sådant att det framstår som klart att det inte fanns vid köpet.

Om det står klart att ett fel uppkommit efter leveransen svarar säljföretaget för detta endast om felet täcks av en garanti. Säljföretaget kan undgå garantiansvar om det kan visa att köparen själv förorsakat felet.

Om du anser att säljföretaget bör svara för felet ska du snarast möjligt reklamera felet till företaget dock senast inom 2 månader efter det du upptäckt felet. Tänk på att du inte får åtgärda felet innan reklamation, undantag görs dock för akuta fel som inträffar på tid när säljföretaget inte går att nå.

mcbranschen.se