Kör miljösmart

Visst har mopeder och motorcyklar en miljöpåverkan. Både när fordonen tillverkas och körs påverkar utsläpp med mera vår miljö omkring oss. Moped- och motorcykelbranschens medlemsföretag arbetar konstant med att miljösäkra vårt arbete och våra produkter och följer noggrant de regler som fastställs av våra beslutande församlingar, från kommuner till EU.


Vana förare kör miljösmart

Det bästa sättet du kan köra miljösmart är att bli en bättre och säkrare mc-förare. En van förare känner hojens nycker utan att behöva tänka så mycket och arbetar tillsammans med fordonet och därmed kör denna också miljösmart.

Är motorcyklar bättre eller sämre för miljön än bilar?

Detta är en fråga som ibland känns lika gammal som frågan om vad som kom först, hönan eller ägget? (Eller nja, ägget kom faktiskt en sisådär 40 miljoner år före..).

Svaret på den viktigare frågan om motorcykelns utsläpp jämfört med bilen är faktiskt svårare att besvara då det finns så många faktorer att ta hänsyn till. Bilen behöver mycket mer råvaror att tillverka än ens den största av motorcyklar. Å andra sidan kan en bil ta fem passagerare medan en normal mc som mest en. Men vänder vi på det resonemanget så körs de flesta bilresor med en person i bilen precis som motorcykeln och den drar mindre bensin än en bil per mil.

Men ser vi till de totala utsläppen har vi ett exempel på dessa från Nacka kommun som mäter utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken. Under åren 2010 till och med 2015 (sex år) släppte vägtrafiken ut 0,9 ton per innevånare och år. Uppdelat i respektive trafikslag får vi ett intressant resultat (procent av totalt utsläpp, snitt under sex år).

Tunga lastbilar – 16,7 %
Lätta lastbilar – 9,8 %
Bussar – 4,6 %
Personbilar – 68,6 %
Mopeder och motorcyklar – 0,3 %

Får vi fler att köra och pendla med två hjul istället för fyra kommer kort sagt miljön och trängseln – som i sin tur påverkar miljön negativt – att förbättras.

Vad säger lagar och regler om utsläppen?

För oss i branschen är just utsläppsreglerna en viktig komponent när nya moped- och mc-modeller planeras och tillverkas. Ett offensivt miljötänk i fabrikerna och under transporterna är ett måste för alla medlemsföretag i MC Branschen.

Moped- och motorcykelbranschen arbetar också tillsammans med andra länders branschförbund och tillverkare i Europa för att få ett transparent, rättvist och förutsättningsbart regelverk i alla länder. Ett land ska alltså inte kunna skaffa sig fördelar gentemot ett annat och miljön ska få betala.

Vad kan var och en av oss göra?

  • Först och främst att ta med utsläppsnivåerna som en faktor när du ska köpa en moped eller motorcykel.
  • Köp gärna ett nytt fordon istället för ett begagnat. Nytillverkade mopeder och mc har motorer som släpper ut mindre än äkdre modeller. Och en ny motor som inte är sliten är effektivare än en gammal och det påverkar miljöeffekterna
  • Accelerera snabbt och kom så snart som möjligt upp i en hög växel så släpper du ut mindre per kilometer än om du kör för länge på låga växlar.
  • Planera din körning hela tiden. Omkörningar som kan göras utan att behöva växla ner skadar naturen mindre än motsatsen.
  • I stan kan du enkelt planera för gröna ljus genom att successivt växla ner så att du har rätt växel i när du får köra och behöver inte stanna och börja om i ettan. Motorbroms är en underskattad konstart.
  • Kör mycket och ofta! Alla råd om miljökörning underlättas om du blir en van förare som kör ofta och använder två hjul istället för fyra!

mcbranschen.se