Registreringsstatistik december 2018

Vid en första blick ser statistiken över registrerade motorcyklar ut att vara negativ 2018 jämfört med 2017. Men som förklaras nedan* kan skillnaden förklaras med regelförändringar snarare än försäljning. I praktiken ligger antalet nyregistrerade MC stabilt eller till och med något över de facto siffrorna för 2017.

Samma statistiska ”fel” gäller för mopeder då en stor del av 2017 års registreringar i denna statistik lagts på 2018 då de också har sålts till slutanvändare. Trots detta är det tydligt att antalet registrerade mopeder under 2018 slagit ett tydligt rekord vilket är glädjande att se.

En bättre bild ges vid jämförelsen med siffrorna från 2016. Med 101 fler registrerade MC och hela 4996 fler mopeder kan vi därmed konstatera att antalet tvåhjulingar i trafiken ökat rejält under 2018 jämfört med 2017 och 2016.

För mopedbilar är det intressant att notera att de senaste årens trend av ökade antal registreringar inte bara brutits utan tydligt gått ner. Ökningen mellan 2017 och 2016 var hela 66% medan 2018 går denna del av branschen ner 12%. Trenden har varit tydlig hela 2018 och frågan är om detta år är ett avvikande år eller om taket för antalet nyregistrerade mopedbilar har nåtts.

mcbranschen.se