Registreringsstatistik augusti 2018

Antalet registrerade Motorcyklar fortsätter ligga stabilt jämfört med de senaste åren för perioden fram till och med augusti. Jämfört med 2017 ser nedan statistik ut som om branschen tappat rejält, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 gjort att många MC registrerades 2016 men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017 och därmed är skillnaden mellan det året och 2018 teoretisk i statistiskt perspektiv.

Samma sak gäller för mopeder där många fordon registrerades redan 2017 men som statistiskt får genomslag under 2018. Antalet registrerade mopeder ökar något men det som kan understrykas är att andelen eldrivna mopeder får sitt stora genomslag 2018. Vissa handlare rapporterar att fler än var tredje såld moped 2018 är en eldriven sådan. Detta kan jämföras med 2017 där kanske var tjugonde var eldriven.

mcbranschen.se