Tag Archives: Mopeder

Registreringsstatistik februari 2019

  Året har fått en bra start. På mc-sidan har säsongen inte öppnat så här starkt på de senaste 8 åren. Jämfört med föregående år har antalet – med små tal givetvis – ökat med 14%. Jämfört med startsiffran 2017 är ökningen 36%. Hela denna ökning kan dessutom tillskrivas februari månad med en ökning på… Läs mer

MC Mässan 2019

Tack! MC Mässan 2019 är slut och vi ser nu fram emot en härlig säsong på två hjul. Mässan besöktes av drygt 36 000 personer under tre dagar.  

Registreringsstatistik december 2018

Vid en första blick ser statistiken över registrerade motorcyklar ut att vara negativ 2018 jämfört med 2017. Men som förklaras nedan* kan skillnaden förklaras med regelförändringar snarare än försäljning. I praktiken ligger antalet nyregistrerade MC stabilt eller till och med något över de facto siffrorna för 2017. Samma statistiska ”fel” gäller för mopeder då en… Läs mer

Registreringsstatistik november 2018

Antalet registrerade mopeder kommer i år att slå ett rekord i antalet nyregistrerade fordon. Utöver att elfordonspremien gjort sitt till ser vi sakta och säkert en trend skönjas där mopeden blir ett allt tydligare transport- och pendlingsfordon för nya användargruppen. Mopeden har ju traditionellt varit ett fordon för tonåringar men det verkar allt mer som… Läs mer

Registreringsstatistik september 2018

  Antalet registrerade tvåhjulingar ser ut att slå rekord 2018. Aldrig förr har det registrerat så stort antal mopeder och det före säsongen är slut. Medan antalet nyregistreringar ligger stabilt kring de föregående årens siffror vid denna tiden på året går antalet mopeder från klarhet till klarhet. Uppgången kommer med all säkerhet kunna förklaras av… Läs mer