Svårtolkad statistik under 2021

Registreringsstatistik december 2021

När vi sammanfattar nyregistreringsstatistiken för mopeder och motorcyklar står en sak ut och det är att teknikskiftet från Euro4 till Euro5 medfört att det är omöjligt att göra en relevant jämförelse mellan 2020 och 2021.

Anledningen är att många fabrikanter och importörer valde att förregistrera sina fordon i december 2020 med avsikten att sälja dem under 2021.

Vi har därför valt att redovisa årssiffrorna för de senaste fyra åren 2018 – 2021 för att kunna ge en bättre översikt om hur 2021 står sig mot tidigare år.

21-12 Nyregistreringar till och med december 2021 »

Läs mer på sidan om statistik »

mcbranschen.se