Registreringsstatistik februari 2019

 

Året har fått en bra start.

På mc-sidan har säsongen inte öppnat så här starkt på de senaste 8 åren. Jämfört med föregående år har antalet – med små tal givetvis – ökat med 14%. Jämfört med startsiffran 2017 är ökningen 36%. Hela denna ökning kan dessutom tillskrivas februari månad med en ökning på 37% jämfört med 2018 och hela 52% jämfört med 2017.

För mopederna är ökningen något mer modest men här lurar siffrorna oss något med anledning av den justeringen av registreringar som gjordes i statistiken mellan 2017 och 2018.

På snöskotersidan fortsätter marknaden i samma fina takt som under föregående säsong. I princip följer marknaden förra säsongens rekordsiffror.

Terrängfordonen har fått en fantastisk stark start i början av året. Både ATV:erna och B-traktorerna visar på tillväxtsiffror och sammantaget har det registrerats hela 37% fler terrängfordon de två första månaderna jämfört med 2017.

mcbranschen.se