Registreringsstatistik maj 2018

Vi kan nu när våren övergår till sommar se ett försiktigt positiv trend hos både motorcyklar som mopeder jämfört med samma period 2017. Maj 2018 visar en nyregistrering på samma nivå som april och sammantaget för perioden till och med maj ligger både MC- och mopedregistreringarna något över motsvarande period 2017.

Om vädret var uselt i mars och april har värmen varit desto mer framträdande i maj och de första dagarna av juni visar också på ett trevligt vårväder. Rapporterna från MC-handlarna pekar på att branschen förhoppningsvis fortsätter att växa i juni.

Tyvärr har den nya dataskyddsförordningen – GDPR – inneburit vissa myndigheter inte kunnat färdigställa avtalen om personuppgiftsansvar dem emellan. Därmed har i detta fallet SCB inte kunnat leverera korrekta underlag vad gäller ATV, Traktorregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar.

mcbranschen.se