Svaga siffror för nyregistrerade motorcyklar och mopeder i juli 2021

Registreringsstatistik juli 2021

Den tuffa våren för leverantörer av motorcyklar och mopeder verkar fortsätta mitt i sommaren. Det finns flera bakomliggande orsaker till att siffrorna är lite svagare jämfört med samma perioder förra året.

För det första har en del tillverkare utmaningar avseende leveranser av fordon. Delvis på grund av att det globala transportsystemet fortfarande lider av problem under Covid 19-pandemin.

För det andra har världens producenter problem att få fram viktiga beståndsdelar i till exempel fordon, framför allt halvledare, vilket drabbat många sorters branscher under 2021.

För det tredje är registreringssiffrorna lite missvisande med tanke på att många fordon som säljs i år i själva verket registrerades under 2020 på grund av övergången från Euro4 till Euro 5*. Ifall vi ser på perioden från november – juli för respektive år ser siffrorna helt annorlunda ut:

Nov 2019 – juli 2020Nov 2020 – juli 2021Skillnad
MC10 31411 39510%
Moped11 19613 65222%

21-07 Nyregistreringar till och med juli 2021 »

Läs mer på sidan om statistik »

mcbranschen.se