Registreringsstatistik september 2019

Statistiken över nyregistrerade två- och trehjuliga fordon ligger relativt stilla jämfört med samma period 2018.

Sett över hela säsongen har 3 % fler motorcyklar registrerats medan antalet för september backar med 7 % jämfört med 2018. Det är också tydligt att säsongen nu börjar att mattas av och att vi redan i oktober kan börja dra slutsatser för säsongen 2019.

mcbranschen.se