Registreringsstatistik mars 2019

 

Antalet registrerade motorcyklar ligger som synes rejält över siffrorna för det första kvartalet föregående år. Det är dock viktigt att påminna sig om att 2018 var för tvåhjulsbranschen en mycket svår vår med dåligt väder in i april vilket gör att jämförelserna bör göras med föregående år och då är siffrorna i paritet med dessa.

Det går lite trögare med mopederna vilket bland annat kan förklaras med att el-cykelpremien är (tillfälligt?) borttagen och att de som funderar över mopeden som pendlingsfordon fortfarande funderar över sitt köp.

mcbranschen.se