Registreringsstatistik december 2019

Registreringstatistik december 2019

Stabil marknad i december 2019

Det är egentligen inga anmärkningsvärda förändringar i marknaden för tvåhjulsfordon för 2019. Antalet nyregistrerade motorcyklar ökade med 270 stycken (+ 2 procent) medan antalet mopeder minskade med ca 4% räknat på ett snitt de senaste tre åren.

mcbranschen.se