Ny märkning av drivmedel 12 oktober

Märkningen kommer att finnas på nya fordon bredvid tanklocket och i instruktionsboken. Dessutom kommer märkningen att finnas på alla bensinstationer, dels på pumpen och dels på pumphandtaget. Krav på märkning gäller bara nyproducerade fordon, bland annat motorcyklar och mopeder. Det handlar om att ange fördelningen av etanol och bensin i bränslet, E5 eller E10.

MC-tillverkarna kommer sannolikt att märka alla nya motorcyklar med E10, även om inga mackar ännu säljer detta drivmedel. Självklart går det alldeles utmärkt att köra en ny MC med E5 i tanken. Siffran anger  andelen etanol. E5 betyder 5 procent inblandning av ekologiskt bränsle medan E10 betyder 10 procent.

Detta dokument har tagits fram av ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope och UPEI. Det är de organisationer som representerar europeiska fordonstillverkare (motoriserade tvåhjulingar, personbilar, lastbilar och bussar) och Europas raffinaderi- och drivmedelssektorer.

Så här ser märkningen ut:


Bensinmärkning. Siffran E följs av en siffra som anger maximal inblandning av etanol i bensin.

Dieselmärkning. Formen på symbolen för drivmedel av dieseltyp är en kvadrat med beteckningen ”BX”(där ”B” står för biodiesel och ”X” anger maximal halt av fettsyrametylester, FAME(t.ex. RME), i diesel). Dieselbränsle B7 kan även kan innehålla andra biokomponenter vilka till skillnad från FAME ej är begränsade vad gäller inblandningsnivå förutsatt att relevantstandard uppfylls.”XTL” står för syntetiskt paraffiniskt drivmedel av dieseltyp från t.ex. biomassa där HVO100 är det som förekommer i Sverige idag.


Gasformiga drivmedel. Beteckningen ”CNG”, ”LNG”, ”LPG” eller ”H2”. (CNG avser i Sverige fordonsgas som kan vara biogas, naturgas eller kombinationer av dessa. LNG avser i Sverige flytande fordonsgas som kan vara biogas, naturgaseller kombinationer av dessa. LPG avser motorgas. H2 avser vätgas.

mcbranschen.se