MC Mässan 2021 inställd

 

MC Mässan 2021 och Start2Ride 2020 inställda på grund av rådande samhällsläge.

Coronapandemin drabbar världen och Sverige på ofattbart många sätt. I nuläget har stora delar av Europa stängt ner medan Sverige har hållit liv i handel och övriga verksamheter. Det senare syns tydligt i Moped- och motorcykelbranschens positiva statistik över nyregistrerade fordon under våren 2020. Samtidigt är det omöjligt att sia om hur de långsiktiga effekterna för den svenska ekonomin i allmänhet och tvåhjulsbranschen i synnerhet kommer att bli.

Moped- och mc-branschen i Sverige har därför med hänvisning till situationen och efter noggranna analyser kunnat konstatera att förutsättningarna att arrangera ett för besökarna säkert arrangemang i januari 2021 försämrats under våren. Det är därför styrelsen i McRF motvilligt har fattat ett enhälligt beslut att ställa in MC Mässan 2021. Beslutet är förankrat med medlemsföretagen i branschförbundet.

Styrelsen konstaterar att vi med trovärdighet inte kan säga till besökare, medarbetare och utställare att allt är som vanligt i januari 2021. MC Mässan är en trång och fysisk mötesplats, där glädjen att ses och hälsa på varandra spelar en sådan central roll, att vi inte kan garantera säkerheten på den nivå vi önskar.

MC Mässan är ett så kallat framtungt projekt där de mycket höga, fasta kostnaderna kommer tidigt och finansieras av utställaravgifter och biljettförsäljning som kommer sent. Detta faktum är en accepterad ekonomisk risktagning under normala förutsättningar. Vi bedömer att förutsättningarna inte kommer att vara normala under 2020 och 2021.

Tyvärr har vi också tvingats ställa in Start2Ride i maj och september 2020 på grund av nuvarande samhällsläge.

Med detta har styrelsen samtidigt beslutat att inleda planeringen för en omfattande mc-branschturné med utställningar, uppträdanden och provkörningar under en rad veckor våren 2021.

mcbranschen.se