Liten återhämtning i antalet nyregistrerade motorcyklar i oktober 2021

Registreringsstatistik oktober 2021

Oktober visade på ett överraskande bra resultat för antalet nyregistrerade motorcyklar med en uppgång på 12% jämfört med samma månad 2020. Det gör att årets nedgång minskade något mot förra månaden.

Moped- och mc-branschen påverkas tydligt av den brist på transportkapacitet och reservdelar all handel – inte bara fordonsindustrin – för närvarande upplever.

21-10 Nyregistreringar till och med oktober 2021 »

Läs mer på sidan om statistik »

mcbranschen.se