En tredjedel av nya mopeder har eldrift!

Registreringstatistik januari 2020

Andelen eldrivna mopeder bara ökar och ökar. För ett år sedan var drygt var femte nyregistrerad moped eldriven. I januari 2020 är nästan en av tre mopeder eldrivna.

mcbranschen.se