E10 införs den 1 augusti och blir den nya standardbensinen

Regeringen har beslutat att ändra bränsleblandningen som vi tankar på våra bensinpumpar

Regeringen har beslutat att från den 1 augusti 2021 introducera nästa steg i den så kallade reduktionsplikten avseende iblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Med denna förändring ersätts dagens E5 (95 oktan bensin med 5 % etanol) till E10 med upp till 10 % etanol.

Då det är många bensinpumpar som ska märkas om och stora volymer bensin som ska ”blandas om”, införs förändringarna successivt med start i juni. Denna förändring är väl känd hos moped- och motorcykeltillverkarna då beslutet är grundat i en så kallad EU-förordning. Alla nya fordon sedan lång tid tillbaka har inga problem med denna nya bränsleblandningen.

Har du ett äldre fordon så kan vissa problem uppstå och vi hänvisar dig till tillverkaren för närmare information.

Då förändringar i till exempel bränsle utgår från bilarnas behov (beror på att dessa är det flest av) så har arbetet med att förbereda den praktiska tillämpningen letts av bränsledistributörerna (Drivkraft Sverige) och Bil Sweden.

Läs mer om förändringarna hos Bil Sweden »

mcbranschen.se