Business as usual

Sveriges mc-handlare håller öppet

Vi tar rådande situation på stort allvar och för att stötta hela mc-branschen har vi därför startat en kampanj som ska förena, uppmuntra och engagera alla lokala handlare. Business as usual, som vi har valt att kalla vår kampanj.

mcbranschen.se