2020 blir ett rekordår för mopeder och motorcyklar

Registreringsstatistik oktober 2020

Ett omvälvande år för hela samhället har dock inneburit rekordsiffror för antalet nyregistrerade mopeder och motorcyklar.

mcbranschen.se