Viss avmattning skönjas

Registreringsstatistik augusti 2020

Moped- och motorcykelbranschen kan glädjas över att siffrorna över nyregistrerade fordon ligger fortsatt mycket högt över förra årets siffror samma period. Ser vi till augusti månad ligger siffrorna i praktiken på samma nivå som förra året över hela linjen.

mcbranschen.se