Villkor

Välkommen till MC Mässan on Tour 2022. För att vi ska kunna erbjuda dig Sveriges största provkörningsevent finns det ett antal villkor förknippade med bokning och körning av våra fordon. Du kommer att behöva godkänna dessa i samband med att du bokar en motorcykel eller moped.

Med reservation för fel och ändringar

Allmänna villkor

Köpt dagsbiljett (pris 120 kronor inklusive moms) är personlig och ger innehavaren rätt att boka en eller flera motorcyklar/mopeder att provköra på avsedd körslinga under 15 minuter per bokning. Begränsning om 8 bokningar per person gäller. Köpt biljett återbetalas ej av arrangören.

För att få provköra ett fordon på MC Mässan on Tour behöver du visa upp din biljett, din bokningsbekräftelse för tid-slot för ditt bokade fordon samt giltigt körkort för det fordon du ska provköra.

All provkörning sker på egen risk och under eget ansvar. Arrangörerna av MC Mässan on Tour, dess underleverantörer och de enskilda fordonsutställarna fråntar sig allt ansvar för eventuella personskador och/eller egendomsskador under provkörning. Vid skada på fordon debiteras föraren maximalt 15 000 kronor i självrisk.

Du har rätt att provköra fordonet under den tid din bokning gäller (15 minuter). Vi rekommenderar att du är på plats en stund före för kontroll av bokning, körkort samt eventuell genomgång av fordonet från eventpersonal. Du ska återlämna fordonet före din provkörningstid är slut.

Då trycket på att få provköra motorcyklar är mycket högt finns det en begränsning om 8 (åtta) bokningar per person.

Provkörning sker på snitslad bana och du ansvarar för att följa generella trafikregler, visa hänsyn till personal, besökare och andra provförare. Vi förbehåller oss rätten att vägra provkörningar för dem som inte följer regler eller anvisningar från säkerhetspersonal från arrangören och SMC. På samma sätt förbehåller vi oss rätten att tacka nej till din bokning ifall vi bedömer att du inte har en tillräcklig skyddsutrustning på dig. Denna inkluderar hjälm, handskar, skyddsskor, täckta armar och ben samt relevanta kroppsskydd för rygg, armar och ben.

Om ditt bokade fordon av något skäl inte kan provköras kommer vi att arbeta för att du ska erbjudas att prova ett annat fordon.


Detaljerade villkor

Genom att boka en provkörning och provköra ett fordon på MC Mässan förstår jag och accepterar villkoren om att jag genomför denna provkörning på egen risk enligt gällande trafikregler och frånsäger, genom denna deklaration, mig, mina arvingar och släktingar samt försäkringsgivare all rätt till talan och skadeståndsanspråk gentemot följande:

  1. Arrangör och medarrangörer av MC Mässan on Tour.
  2. Importörer, distributörer och återförsäljare som erbjuder provkörning av deras fordon
  3. Övriga deltagare i denna provkörning.
  4. Ägarna till deltagande fordon.
  5. Anställda och medhjälpare till företag nämnda i punkt 1 och 2 ovan
  6. Försäkringsgivare till bolag och personer nämnda i punkt 1-5 ovan

Jag har giltigt körkort, relevant skyddsutrustning och är medveten om att jag ansvarar för fordonet under provkörningen samt att jag, vid skador där jag anses vara vållande, ska ersätta självrisk med 15 000 kronor, eller ersätta uppkomna skador på fordonet upp till 15 000 kronor.

Jag godkänner ovanstående villkor samt att min personliga information lagras i enlighet med GDPR och får användas av arrangören, medarrangörer och deltagande företag samt dess partners för att kontakta mig.


mcbranschen.se