Antalet nya mopeder och motorcyklar ökar i april

Registreringsstatistik april 2020

När vi sammanfattar april 2020 är det glädjande för moped- och mc-branschen och dess tusentals anställda och kunder att Coronapandemin som hållit Sverige och världen i ett järngrepp inte påverkat försäljningen nämnvärt.

mcbranschen.se